بستن

ندا جبرائیلی

مشتری سایبان برقی مغازه

من شرکت مانتو در تهران دارم و ورودی فروشگاه خودم رو چون بسیار آفتاب گیر بود از سایبان برقی مغازه منصف استفاده کردم و از انتخابم بعد از مدت 2 سال کماکان راضی هستم و به همگی پیشنهاد میکنم