سایبان برقی بستنی ژله ای

سایبان برقی و دستی ریموت دار و کلیه تعمیرات پذیرفته می شود.