اجرای سایبان مغازه فروشگاه پرواز توسط گروه سایبان منصف

کاربرد : سایبان برقی و دستی

سازه : سفارشی

بازشو : ۳الی۳.۵۰سانتی متر

اجرای سایبان مغازه فروشگاه پرواز به صورت حرفه ای و بهترین پارچه اجرا شده است که میتوانید عکس های آن را در ادامه مشاهده نمایید.

سایبان مغازه جزئی از تبلیغات برای مغازه ی شما به حساب می آید کهمیتوانید با چاپ لوگو و یا شعار تبلیغاتی مغازه ی خود را به رهگذران بشناسانید.

همچنین میتوانید با تبلیغ نام و یا شماره ی خود روی پارچه ی سایبان با مشتریان خود در ارتباط باشید.

سایبان مغازه بهترین نوع سایبان برای شمایی است که میخواهید از زیر هزینه های کمر شکن مالیات و عوارض بابت تبلیغات خلاص شوید.