با گرم شدن هوا نیاز به استفاده از سیستم های خنک کننده زیاد میشه و با توجه باینکه اکثر کولر ها روی پشت بام نصب میشوند و اکثرا کولر ها آبی هستند. نیاز به استفاده از یک سایبان کولر برای حفاظت از آنها در مقابل گرمای شدید آفتاب، باد و باران و سرمای زمستان و ادامه مطلب …