سوله خرپایی بهتر است یا سوله تیرورقی؟ اشکال مختلفی برای ساخت سوله وجود دارد که از آن‌ها می‌توان به سوله خرپایی، تیرورقی و یوبی‌ام اشاره نمود. به همین دلیل ممکن است برخی از عزیزان در انتخاب سوله مناسب دچار شک و تردید شوند. به‌طورکلی انتخاب سوله باید با توجه به امکانات مورد نظر و میزان ادامه مطلب …